ADVIES & OPLOSSINGEN

EEN TEGELVLOER PLAATSEN IN WINKELCENTRA EN ANDERE ZWAAR MECHANISCH BELASTE RUIMTES

 
ADVIES VOORBEREIDING UITVOERING AFWERKING

Het plaatsen van tegels in zwaar mechanisch belaste ruimtes, met veel verkeer, is een technische applicatie die met de grootste zorg en volgens de correcte technieken moet worden uitgevoerd. Het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert moet over de benodigde kwalificaties beschikken.

Alle lokalen:


KLASSE U4P4 (RENOVATIE)
KLASSE U4P4 S (NIEUWBOUW EN RENOVATIE)

Aanbevelingen:


*Behandeling van de ondergrond: dient in alle gevallen gegritstraald te worden.
*Zelfegaliserende vloerbedekkingen, klasse P2 en P3 zijn verboden.
*De tegels moeten overeenstemmen met de UPEC-klasse van de betreffende ruimte.


TOEPASSINGSGEBIEDEN: Lijmen van tegels op oude of nieuwe vloeren in commerciële ruimtes met de klasse U4 P4S en U4 P4 (winkelcentra, grootkeukens). De werkzaamheden in nieuwbouw betreffen uitbreidingen van bestaande ruimtes. De maximale belasting voor rijdend transport bedraagt:
• 1 ton/wiel voor harde, massieve banden
• 2 ton/wiel voor luchtbanden

GESCHIKTE ONDERGRONDEN


NIEUWE ONDERGROND


• Gewapende betonplaat op volle grond, uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften, van minimaal 1 maand oud.
• Tussenvloeren met volle betonplaat, uitgevoerd in overeenstemming met de normen en voorschriften, van minimaal 3 maanden oud.OUDE ONDERGROND


• Gewapende betonplaat op volle grond en tussenvloeren uit volle betonplaat, overlaagd met bestaande bekleding.


Geschikte bekledingen


- Geperste en getrokken keramische tegels.
- Natuursteen: vloertegels van kalksteen, marmer en graniet.
- Granito vloertegels (op basis van hydraulische bindmiddelen en minerale bestanddelen).
- Gewapende betonplaat of betonnen tussenvloer, behandeld met de instrooimethode of complimentaire grout, uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften.
- Betonvloer zonder bekleding.


Ongeschikte bekledingen


- Semi-flexibele tegels.
- Met polyesterhars gebonden composietsteen.
- Vloertegels van splijtbare natuursteen, zoals schist of leisteen.
- Vloerverf (Epoxy, polyurethaan).

ANALYSE VAN DE ONDERGROND


NIEUWE ONDERGROND


Vlakheid: Toegestane afwijking kleiner dan 5 mm per strekkende 2 m.
Behandeling van de ondergrond: De ondergrond dient in alle gevallen gegritstraald te worden.


OUDE ONDERGROND


De analyse voorafgaand aan de prijsaanvraag/aanbesteding valt onder de verantwoordelijkheid van de bouwheer, de architect of het studiebureau. De technisch controleur dient zijn goedkeuring te geven. In de documentatie van de opdracht moeten de zones beschreven worden waar de bestaande bekleding wordt weggehaald of blijft liggen. Met name dient er melding te worden gemaakt van de zones waarvoor de toegestane vlakheidsafwijking groter is dan 5 mm per strekkende 2 m. De constructievoegen moeten in dit document worden vermeld.


• Bepaal het % van de zones waar de bestaande bekleding blijft liggen: bij natuursteen en granito, betonvloeren zonder bekleding en ingestrooide betonvloeren of grouts, etc...


• Om dit percentage te kunnen vaststellen moet de geschiedenis van de bekleding worden onderzocht (gerenoveerde zones, ongeregeldheden, enz.):
1 – door een visuele controle (zones met scheuren en ingezakte of gebroken tegels noteren);
2 - door een test met ultrageluid.


Het onderzoek moet worden uitgevoerd voor elke zone tussen de scheidingsvoegen of per zone vazn 100 m2.


Als de beschadigde oppervlakte meer dan 10% van een zone beslaat, moet de bekleding van de hele zone worden verwijderd.


• Oude tegelvloer wordt weggehaald
• Bij loskomende tegels: Als het slechts enkele tegels op verschillende plaatsen betreft, moeten de gaten worden opgevuld. Als het een hele zone betreft, alles verwijderen tot en met de oude lijmmortellaag.
• Loskomende granito en natuurstenen tegels: Altijd alles tot op de oude lijmmortellaag verwijderen.
• Geverfde betonvloeren: Systematisch en volledig de oude verf verwijderen d.m.v. een hiertoe geschikt mechanisch proces (bijv. gritstralen).
• Semi-flexibele tegels en met polyesterhars gebonden composietsteen: Deze bekledingen dienen in alle gevallen te worden verwijderd, zowel de bekleding als het lijmproduct en indien aanwezig ook het egalisatieproduct.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND


NIEUWE ONDERGROND
De ondergrond dient in alle gevallen volledig gegritstraald worden.


OUDE ONDERGROND
• Keramische tegels, natuursteen en granito: De met der tijd ontstane sluierlaag als gevolg van vuil, onderhoudsmiddelen, enz wegschuren met een éénschijfsmachine, reinigen met sodahoudende middelen en goed naspoelen.
• Beton zonder bekleding (of ingestrooid beton of grout): De ondergrond dient in alle gevallen gegritstraald te worden.
• Optvullen en kleine, plaatselijke vlakheidscorrecties uitvoeren. Deze uitvoeren met de lijmmortel, een dag vóór het plaatsen van de tegels. Toepassingsdikte tot 10 mm mogelijk.


Gebruik voorhet opvullen van grotere delen in cementvloeren, in geval van reparatie van de betegeling op de dekvloer:
- MORTIER 350 aangemaakt met CERMILATEX. Aanbrengen op een aanbrandlaag met CERMILATEX (zie instructies). (Besteed aan de voorbereiding van de ondergrond dezelfde zorg als aan een directe verlijming van de betegeling.)

BELANGRIJK: Zelfegaliserende vloerbekleding met klasse P2 en P3 zijn niet toegestaan. Alleen een vloercoating klasse P4 SR: RAGREROC RAPID is toegestaan.

GOEDKEURING VAN DE ONDERGROND: Voor het starten van de betegeling dient het uitvoerende bedrijf te controleren of de ondergrond correct is voorbereid door een hechtingstest uit te voeren op alle ondergronden.


Uitvoeren van de test:
1- Voorbereiding van de ondergrond op een testoppervlak.
2- De voor de definitieve bekleding gekozen tegel moet in 10 delen van 5/5 cm worden gesneden en met de gekozen lijm op de ondergrond worden gelijmd.
3- Bij het lijmen van de tegels dienen de voorschriften van de fabrikant te worden opgevolgd.
4- Na een wachttijd die overeenkomt met de voorgeschreven wachttijd voor de ingebruikname van de vloer, moet de hechting worden getest middels een trekproef (elektrisch of handmatig).
5- Noteren van de testresultaten:


• Van de 10 resultaten worden de hoogste en de laagste waarde verwijderd.


• Noteer nauwkeurig:

A) Types van afscheuren/loslaten:


Cohesief - Ondergrond
Cohesief - Lijm
Cohesief - Tegel
Adhesief – Lijm/Tegel
Adhesief – Lijm/Ondergrond

Noteer, als er meerdere types optreden in één resultaat, het geschatte percentage van elk type.


B)Controleer en noteer ook de omgevingstemperatuur


- tijdens het lijmen van de 10 proefstukken
- tijdens de hechtingstest

De waarden mogen niet lager zijn dan 0,7 MPa*, ongeacht de manier van loslaten.Als dit wel het geval is, na interpretatie van de testresultaten, de test opnieuw uitvoeren en daarbij eventueel de parameters veranderen, met name:
• de voorbereiding van de ondergrond
en/of
• de wachttijd voor het lijmen van de tegels


(1) Opmerking: op een bestaande betegeling moet, tijdens de test, tussen het apparaat en de ondergrond een plaat worden geplaatst om de belasting evenwichtig te verdelen en te voorkomen dat de ondergrond bol gaat staan.
* Deze vereiste is alleen van toepassing op het testvlak.

KEUZE VAN DE BEKLEDING: de tegels moeten voldoen aan de UPEC-classificatie van de betreffende ruimte.


Controle op de constante kwaliteit van het plaatsen van het tegelwerk gedurende de werkzaamheden:

Behalve de controle (per zone van 100 m2) of de lijm perfect op de achterkant van de tegel wordt overgedragen (90%), is het raadzaam om de hechting regelmatig te controleren en dit daarna vanaf de eerste 500m² tot de eerste 2000 m2  en daarna elke 1000 m², volgens de hierboven beschreven testvoorwaarden.


VOEGEN TUSSEN DE TEGELS

Minimale voegbreedte:


• 4 mm bij mortels op basis van hydraulische bindmiddelen,


• 5 mm bij epoxymortels.Voegmortel: CERMIJOINT TX + CERMILATEX of EPOSOL (op epoxybasis), afhankelijk van de eisen voor de betreffende ruimte.
BOUWDETAILS:


NIEUWE ONDERGROND


Uitzetvoegen: Het is verplicht om voor deze toepassing geschikte industriële mechanische voegsystemen te gebruiken. Deze moeten aan de ruwbouwconstructie bevestigd worden volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Ter hoogte van een uitzetvoeg mogen de tegels niet worden afgesneden.


Krimp / zettingsvoegen
De Krimp / zettingsvoegen in de bekleding dienen de krimpvoegen van de betonplaat op volle grond te volgen. Deze moeten worden voorzien aan de hand van het plaatsingsschema van de betegeling.


Deze opvullen met een kit waarvan de hardheid Shore A 40 is of minder en in combinatie met een rugvulling in U4P4S lokalen of volgens een een ander geschikt voegvulsysteem.


OUDE ONDERGROND


• De bestaande uitzetvoegen moeten worden verwijderd en opnieuw aangebracht, vanaf de oorspronkelijk dragende ondergrond. De tegels mogen niet recht op deze nieuwe voeg worden afgesneden.


Krimp / zettingsvoegen


- op een oude tegelvloer worden deze voegen niet overgenomen in de nieuwe bekleding


- op plankenvloeren.


Randvoegen en aansluitvoegen


Minimaal 5 mm open laten of opvullen met elastisch materiaal.


- Contactzone tussen bestaande ondergrond - herniming nieuwe ondergrond. Het lijmvlak dient versterkt te worden met een wapeningsvlies 5 mm (assortiment CERMIX).


TOEGESTANE AFWIJKING VAN DE AFGEWERKTE TEGELVLOER


Met een gelijmde betegeling kunnen de vlakheid en de horizontaliteit niet worden verbeterd.


De toegestane afwijkingen die voor de betegelde vloer geëist kunnen worden zijn in het meest gunstige geval gelijk aan die van de bestaande ondergrond.


Gerelateerde producten
BIENVENUE SUR NOTRE SITE

Choisissez votre langue / Choose your country :

Fermer
Wettelijke vermeldingen

Website gemaakt door: CERMIX
rue de la belle croix
62240 Desvres /
SAS au capital de 7 556 157 € /
RC Boulogne sur Mer B 414 897 306
Directeur publicatie: Julien SCHLOUPT
Hosting :

OVH
2 rue Kellermann
59100 Roubaix
France

CNIL-verklaring: N°857714
Realisatie: Keblow
Foto's: Cermix
Istockphoto®
fotolia®

sluiten
Pagina binnenkort beschikbaar

Deze pagina wordt momenteel opgezet en is binnenkort beschikbaar.
Hartelijk dank voor uw begrip!


Sluiten
Vidéo

 
 
SLUITEN