ADVIES & OPLOSSINGEN

EEN TEGELVLOER PLAATSEN IN WINKELCENTRA EN ANDERE ZWAAR MECHANISCH BELASTE RUIMTES

 
ADVIES VOORBEREIDING UITVOERING AFWERKING

Het plaatsen van tegels in zwaar mechanisch belaste ruimtes, waar transport plaatsvindt, is een technische operatie die met de grootste zorg en de juiste technieken moet worden uitgevoerd. Het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert moet over de benodigde kwalificaties beschikken.

• KLASSE U4P4 en U4P4S IN NIEUWBOUW EN RENOVATIE

 

AANBEVELINGEN

*Behandeling van de ondergrond: de ondergrond dient in alle gevallen gegritstraald te worden.

*Zelfegaliserende vloercoatings uit de klassen P2 en P3 zijn verboden.

*De tegels moeten overeenstemmen met de UPEC-klasse van de betreffende ruimte.


TOEPASSINGSGEBIEDEN

Lijmen van tegels op oude of nieuwe vloeren in ruimtes met de klassen U4 P4S en U4 P4 (winkelcentra, grootkeukens). De werkzaamheden in nieuwbouw betreffen uitbreidingen van bestaande ruimtes. De maximale belasting voor rijdend transport bedraagt:

• 1 ton/wiel voor harde, massieve banden

• 2 ton/wiel voor luchtbanden

 

GESCHIKTE ONDERGRONDEN

NIEUWE ONDERGROND

• Gewapende betonplaat op volle grond, uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften, van minimaal 1 maand oud.

• Tussenvloeren met volle betonplaat, uitgevoerd in overeenstemming met de normen en voorschriften, van minimaal 3 maanden oud.

 

OUDE ONDERGROND

• Gewapende betonplaat op volle grond en tussenvloeren met volle betonplaat, met bestaande bekleding.

Geschikte bekledingen

- Geperste en getrokken keramische tegels.

- Natuursteen: vloertegels van kalksteen, marmer en graniet.

- Granito vloertegels (op basis van hydraulische bindmiddelen en minerale bestanddelen).

- Gewapende betonplaat of betonnen tussenvloer, ingestrooid of van kunstharsbeton, uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften.

- Betonvloer zonder bekleding.

Ongeschikte bekledingen

- Semi-flexibele tegels.

- Met polyesterhars gebonden composietsteen.

- Vloertegels van splijtbare natuursteen, zoals schist of leisteen.

- Vloerverf (Epoxy, polyurethaan).

 

ANALYSE VAN DE ONDERGROND

NIEUWE ONDERGROND

• Vlakheid:

Toegestane afwijking kleiner dan 5 mm onder de regel van 2 m.

• Behandeling van de ondergrond: De ondergrond dient in alle gevallen gegritstraald te worden.

 

OUDE ONDERGROND

De analyse voorafgaand aan de aanbesteding valt onder de verantwoordelijkheid van de bouwdirectie.

De technisch controleur dient zijn goedkeuring te geven.

In de documentatie van de opdracht moeten de zones beschreven worden waar de bestaande bekleding wordt weggehaald of blijft liggen. Met name dient er melding te worden gemaakt van de zones waarvoor de toegestane vlakheidsafwijking groter is dan 5 mm onder de regel van 2 m. De constructievoegen moeten in dit document worden vermeld.

 

• Bepaal het % van de zones waar de bestaande bekleding blijft liggen: bij natuursteen en granito, betonvloeren zonder bekleding en ingestrooide betonvloeren of vloeren van kunstharsbeton.

• Om dit percentage te kunnen vaststellen moet de geschiedenis van de bekleding worden onderzocht (gerenoveerde zones, ongeregeldheden, enz.):

1 – door een visuele controle (zones met scheuren en ingezakte of gebroken tegels noteren);

2 - door een test met ultrageluid.

De sondering moet worden uitgevoerd voor elke zone tussen de scheidingsvoegen of per zone tot 100 m2.

Als de beschadigde oppervlakte meer dan 10% van een zone beslaat, moet de bekleding van de hele zone worden verwijderd.

• Oude tegelvloer wordt weggehaald

• Loskomende keramische tegels

Bij loslatende tegels,

- als het slechts enkele tegels op verschillende plaatsen betreft, moeten de gaten worden uitgevuld.

- als het een hele zone betreft, moet de lijmmortellaag worden verwijderd.

• Loskomende granito en natuurstenen tegels

Altijd de lijmmortellaag verwijderen.

 

• Geverfde betonvloeren

Systematisch de oude verf verwijderen d.m.v. een hiertoe geschikt mechanisch proces (bijv. gritstralen).

• Semi-flexibele tegels en met polyesterhars gebonden composietsteen

Deze bekledingen dienen in alle gevallen te worden verwijderd. Zowel de bekleding als het lijmproduct en indien aanwezig het egalisatieproduct moeten worden verwijderd.

 

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

NIEUWE ONDERGROND

de ondergrond dient in alle gevallen gegritstraald te worden.

 

OUDE ONDERGROND

• Keramische tegels, natuursteen en granito

De ‘oxidatielaag’ (als gevolg van vuil, onderhoudsmiddelen) grof schuren (met eenschijfsmachine), reinigen (met sodahoudende middelen) en schoonspoelen.

• Beton zonder bekleding (of ingestrooid beton of kunstharsbeton)

De ondergrond dient in alle gevallen gegritstraald te worden.

• Uitvullen en kleine, plaatselijke vlakheidscorrecties.

 

Deze dienen een dag voor het plaatsen van de tegels te worden uitgevoerd, met de lijmmortel.

Toepassingsdikte tot 10 mm mogelijk.

Gebruik voor het uitvullen van grotere delen op cement, in geval van reparatie van de betegeling op de dekvloer:

- MORTIER 350 aangemaakt met een CERMILATEX mengsel. Aanbrengen op een aanbrandlaag met CERMILATEX (zie instructies). (Besteed aan de voorbereiding van de ondergrond dezelfde zorg als aan een directe verlijming van de betegeling.)

 

BELANGRIJK: Zelfegaliserende vloercoatings uit de klassen P2 en P3 zijn verboden.

Alleen een vloercoating klasse P4 SR: RAGREROC RAPID is toegestaan.

 

KEURING VAN DE ONDERGROND

Voor het starten van de betegeling dient het uitvoerende bedrijf te controleren of de ondergrond correct is voorbereid en de hechting op alle ondergronden te testen.

• Uitvoeren van de test:

1- Voorbereiding van de ondergrond op een testoppervlak.

2- De voor de definitieve bekleding gekozen tegel moet in 10 delen van 5/5 cm worden gesneden en met de gekozen lijm op de ondergrond worden gelijmd.

3- Bij het lijmen van de tegels dienen de voorschriften van de fabrikant te worden opgevolgd.

4- Na een wachttijd die overeenkomt met de voorgeschreven wachttijd voor de ingebruikname van de vloer, moet de hechting worden getest middels een trekproef (elektrisch of handmatig).

5- Noteren van de testresultaten:

• Van de 10 resultaten worden de hoogste en de laagste waarde verwijderd.

• Noteer nauwkeurig:

A) de manier van scheuren/loslaten:

Cohesief - Ondergrond

Cohesief - Lijm

Cohesief - Tegel

Adhesief – Lijm/Tegel

Adhesief – Lijm/Ondergrond

 

Noteer, als er meerdere typen optreden in één resultaat, het geschatte percentage van elk type.

B)De omgevingstemperatuur

- tijdens het lijmen van de 10 proefstukken

- tijdens de hechtingstest

De waarden mogen niet lager zijn dan 0,7 MPa*, ongeacht de manier van loslaten.

Als dit wel het geval is, na interpretatie van de testresultaten, de test opnieuw uitvoeren en daarbij eventueel de parameters veranderen, met name:

• de voorbereiding van de ondergrond

en/of

• de wachttijd voor het lijmen van de tegels

 

(1) Opmerking: op een bestaande betegeling moet, tijdens de test, tussen het apparaat en de ondergrond een plaat worden geplaatst om de belasting evenwichtig te verdelen en te voorkomen dat de ondergrond bol gaat staan.

* Deze eis betreft alleen het testoppervlak.


Controle op de constante kwaliteit van het tegelwerk gedurende de werkzaamheden:

Behalve de controle (per zone van 100 cm2) of de lijm perfect op de achterkant van de tegel wordt overgedragen (70%), is het raadzaam om de eerste 2000 m2 elke 500 m2 de hechting te controleren en daarna elke 1000 m², volgens de hierboven beschreven testvoorwaarden.


 

VOEGEN TUSSEN DE TEGELS

Minimale voegbreedte:

• 3 mm bij mortels op basis van hydraulische bindmiddelen,

• 5 mm bij epoxymortels.

Voegmortel: CERMIJOINT TX + CERMILATEX of EPOSOL (op epoxybasis), afhankelijk van de eisen voor de betreffende ruimte.

 

SPECIALE PUNTEN

NIEUWE ONDERGROND

• Uitzetvoegen

Het is verplicht om voor deze toepassing geschikte industriële mechanische voegsystemen te gebruiken.

Deze moeten aan de ruwbouw bevestigd worden volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Ter hoogte van een uitzetvoeg mogen de tegels niet worden afgesneden.

• Scheidingsvoegen

De scheidingsvoegen in de bekleding dienen de krimpvoegen van de betonplaat op volle grond te volgen. Deze moeten worden gepland aan de hand van het schema van de betegeling.

Ze dienen met een kit met shore A hardheidsnummer 70-80 te worden gevuld, op voegelementen voor ruimtes U4P4S, of een ander geschikt voegsysteem.

 

OUDE ONDERGROND

De bestaande uitzetvoegen moeten worden verwijderd en opnieuw aangebracht, vanaf de oorspronkelijke ondergrond.

De tegels mogen niet recht op deze nieuwe voeg worden afgesneden.

 

Scheidingsvoegen

- op een oude tegelvloer worden deze voegen niet overgenomen in de nieuwe bekleding

- op tussenvloeren.

 

Randvoegen en aansluitvoegen

Minimaal 5 mm openlaten of opvullen met elastisch materiaal.

- Contactzone tussen bestaande ondergrond - gerenoveerde ondergrond. Het lijmvlak dient versterkt te worden met het wapeningsgaas 5 mm (assortiment DESVRES).

 

TOEGESTANE AFWIJKING VAN DE AFGEWERKTE TEGELVLOER

Met een gelijmde betegeling kunnen de vlakheid en de horizontaliteit niet worden verbeterd.

De toegestane afwijkingen die voor de betegelde vloer geëist kunnen worden zijn in het gunstigste geval gelijk aan die van de bestaande ondergrond.


Gerelateerde producten
BIENVENUE SUR NOTRE SITE

Choisissez votre langue / Choose your country :

Fermer
Wettelijke vermeldingen

Website gemaakt door: CERMIX
rue de la belle croix
62240 Desvres /
SAS au capital de 7 556 157 € /
RC Boulogne sur Mer B 414 897 306
Directeur publicatie: Julien SCHLOUPT
Hosting :

OVH
2 rue Kellermann
59100 Roubaix
France

CNIL-verklaring: N°857714
Realisatie: Keblow
Foto's: Cermix
Istockphoto®
fotolia®

sluiten
Pagina binnenkort beschikbaar

Deze pagina wordt momenteel opgezet en is binnenkort beschikbaar.
Hartelijk dank voor uw begrip!


Sluiten
Vidéo

 
 
SLUITEN